Програмата е предназначена за деца със специални образователни потребности, техните родители и бъдещи специалисти.

Като етап от комплексна и дългосрочна работа с децата тя има за цел:

  • да съдейства за придобиването на базисниумения за социална интеракция с връстници и възрастни.
  • да даде основни насоки и идеи за работа на родителите в семейна среда.
  • да осъществи среща между децата и млади хора, които се обучават в сферата на психологията, логопедията и специалната педагогика.

Началото на програмата е:    08.06.2009

Продължителност:                   4 седмици

Интензивност:                          80 учебни часа

3 часа на ден (от понеделник до петък)

За допълнителна информация:

Гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Якубица 12, ет.1, ап.3

Тел. 0899456180 (Деница);  0887285200, (Пламена);

0899807290 (Наталия);  0898331755 (Соня)