Категория Модулна програма

Програмата е предназначена за деца със специални образователни потребности, техните родители и бъдещи специалисти. Като етап от комплексна и дългосрочна работа с децата тя има за цел: да съдейства за придобиването на базисниумения за социална интеракция с връстници и възрастни; да даде основни насоки и идеи за работа на родителите в семейна среда; да осъществи [...]

Програмата е предназначена за деца със специални образователни потребности, техните родители и бъдещи специалисти. Като етап от комплексна и дългосрочна работа с децата тя има за цел: да съдейства за придобиването на базисниумения за социална интеракция с връстници и възрастни. да даде основни насоки и идеи за работа на родителите в семейна среда. да осъществи [...]