Категория Модулна програма

Летни модулни програми “Уча и играя” за деца от 5 до 8 години   Месечна такса – за присъствие всеки ден от 9.30 до 16.00 – 500 лева (желателно е да се осигурят на децата малки закуски и плодове) Седмична такса – за присъствие всеки ден от 9.30 до 16.00 – 145 лева Седмична такса [...]

  В тази програма  ние ще работим с вашите деца за: * Подпомагане развитието на разностранни интереси.  * Разширяване възможностите за възприемане, запаметяване и практическо приложение на изучавания материал. * Умение за  работа в група.               -  Развитие на речта и езика на детето               [...]

     Програмата включва:   Модул   за подобряване на четивните техники Модул  за упражняване в правопис Модул  за  упражняване на математически понятия Модул  за родители                                    Участници   –       деца между 6 и 12 годишна възраст              Специалистите, които ще работят с децата са  специален педагог, начален педагог, логопед, психолог и  ресурсен учител.   Начало на [...]

В тази програма ние ще работим с вашите деца за: – Социализация и многостранна реализация на детската личност. * Разширяване възможностите за възприемане, запаметяване и практическо приложение на изучавания материал. – Развитие на речта и езика на детето * Стимулиране на детския интерес към различни приложни дейности и процеса на тяхното придобиване. – Развитие на [...]

              Клуб Слънчогледи предлага лятна програма за деца в ранна възраст, в рамиките на 3 астрономически часа всеки ден от седмицата. В основата на програмата са заложени различни иновативни модели за работа с деца – идивидуален подход към всяко дете, съобразен изцяло с интересите, способностите, характера и потребността от развитие на детето в настоящия [...]

“ Интеракция“ е първият модул от целогодишната ни програма. Всеки един от модулите е с интензивна нaсоченост и е предназначена за деца в ранна възраст. В този модул ние ще работим заедно за това детето да се научи да : Аз — Участвам – развитие на социалните умиения Аз — Изразявам – развитие на езиковите [...]

От 02 до 31 юли  през това лято организираме Лятна Академия за учене и забавления                 Лятната Академия е образователна  програма, в основата на която стой идеята за консултиране на родители и семейства на деца с обучителни трудности. Програмата е насочена към подпомагане на децата за по лесното им адаптиране в училищната среда и включва [...]

АЗ МОГА

Публикувано на 10 окт 2011 в: Модулна програма

„Аз мога“ е първият модул от  целогодишната ни  програма от модули. Всеки един от модулите е с интензивна насоченост и е предназначена за деца в ранна възраст за.  В основата им е заложен индивидуалния подход към всяко дете – интересите, способностите, характера и потребността от развитие в настоящия момент. В този модул ние ще работим [...]

Искам още да науча

Публикувано на 23 юни 2011 в: Модулна програма, Новини

                Искам още да Науча      Модулната програмата е насочена за деца с обучителни трудности, които вече са били в 1-ви клас и се нуждаят от допълнителни упражнения за затвърждаване на наученото и доразвиване на някои умения.  Програмата включва:   Модул  1           Мога да чета                                     – модул за подобряване на четивните техники [...]

Аз ще бъда ученик

Публикувано на 23 юни 2011 в: Модулна програма, Новини

Модулна Програма за Бъдещи първокласници с обучителни трудности Програмата е с интензивна насоченост и е предназначена за деца с обучителни трудности, на които им предстои да бъдат Първокласници и техните родители. Програмата включва: Модул 1 Разбирам и знам – развитие на речеви умения Модул 2 Уча се да пиша – развитие на графичните умения Модул [...]