„…Детето ми не се държи като другите деца …Другите деца вече …” …Ако имате съмнения или въпроси относно развитието на детето си, не отлагайте да попитате.  Винаги има вероятност излишно да се тревожите, но ако не е така и детето ви изостава спрямо другите деца, колкото по-рано започнете да работите с него, толкова по-голям [...]