Екип

Aнна           

Бакалавър по Психология. Настоящо обучение в магистърска програма – Детско-юношеска и предучилищна психология .Интереси – Арт техники, Диагностика на развитието, Проективни методи на обучение. Стаж – отдел Закрила на детето.

  Даниела

Бакалавър по Логопедия. От 2010 година работи с деца със специфични образователни потребности.  Участие в обучения на теми:  Арттерапия при неформални групи, Умения за работа с родители на деца с аутизъм.. Настоящо обучение в магистърска програма Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието.

Опит с деца: 2010 – 2011 година ЦДГ 17 . Практика в „Пумпелина“ през 2012 година – „езика на жестовете“.

  Петя 

Бакалавър Логопедия. Участвала в обучителен семинар на тема „Основни принципи за оценка и подкрепа на деца със сензорноинтегративни дисфункции“ Допълнителни интереси : Логопедичен масаж, Арт-терапия, Ерготерапия. Радвам се да приложа на практика, усвоените от мен на теория знания. Полагам усилия и старания, за да се чувства всяко дете специално и да покаже максимума на своите възможности.

  Пламена  

2007година – Магистър по детско юношеска психология. От 2006 година работи в системата на грижи за детето.  Участия в обучителни семинари: Метод на Позитивна Психотерапия -работа с различни ролеви и сюжетни игри;работа с приказки, притчи, езикови картини;позитивно претълкуване; „Пясъчна терапия”. Конференция на тема „Приемното семейство в България и какво можем да почерпим от добрите немски практики” към Фондация „Приятели 2006”. През 2013 завършва своето Монтесори обучение  – монтесори педагог.

  Соня

От 1983година работи с деца със специални образователни потребности от предучилищна и начална училищна възраст.Магистърска степен  по Логопедия. От 2005година работи в ЦДГ 17 като Специален Педагог .Организира и участва в ежегодните „ Юнска сесия за Деца, Родители и Специалисти“ в ЦДГ 17.Участвала е в различни семинари и обучение: Обучение по Релационна Психомоторика. Участие в семинари за Комуникативни и емоционално поведенчески нарушения в предучилищна възраст.Взимала е многобройни участия в  Националната конференция по логопедия през 2006 и 2009 год.