Дейности

togetherЦентър Клуб Слънчогледи е създаден, за да помогне на родителите на деца със специални образователни потребности да намерят висококачествена, ежедневна професионална грижа, подкрепа и консултация за своите неповторими деца. 

Дейността на Клуб Слънчогледи е подпомагане на деца със специални образователни потребности:

 • Задръжки в психичното развитие;
 • Генерализирано разстройство на развитието;
 • Синдром на Даун;
 • Хиперкенетично растройство (дефицит на вниманието и хиперактивност);
 • Деца с езикови и говорни нарушения;
 • Разстройство на училищните умения (четене, писане, смятане);
 • Афективни разстройства и разстройства на поведението;
 • Разстройства в адаптацията след преживени жизнени събития довели до стрес и промяна в поведението;
 • Нужда от допълнителна, специализирана педагогическа помощ;


За децата предлагаме:

 • Психодиагностика и ранна терапевтична интервенция според актуалните потребности на детето;
 • Индивидуални занимания включващи структурирани и игрови дейности, развиващи неговия емоционален и интелектуален потенциал;
 • Работа в малки групи-подобряване на комуникацията, обогатяване на социалния опит,  подготовка за първи клас или предучилищна група;
 • Диагностика и терапия на деца с езикови и говорни нарушения;
 • Подпомагане на учебния процес;
 • Консултиране и психологическа подкрепа на близки и членове на семейството на детето;
 • Организиране и провеждане на дейности извън рамките на центъра – приложни дейности,  музикални дейности и хипотерапия;

Основните ни цели са:

 • Преодоляване на социалната изолация;
 • Развиване на социалните умения и интереси на детето;
 • Формиране на умения за самообслужване;
 • Подпомагане в обучителните процеси;
 • Даване на насоки на родителите за подпомагане развитието на  децата;
 • Осигуряване на подкрепа при контакта дете – родител;

 

         …Или имате въпроси относно развитието и преживяванията на вашето дете…

                    …. можете да ни потърсите на посочените телефони