За нас

girl……В оживената столица има едно място, което е за деца… за размяна на детски усмивки, за размяна на детски творби и истории, за среща на деца, родители и специалисти – Клуб „Слънчогледи”.

История……

… Искахме да създадем място, в което да има достатъчно време, спонтанност и пространство за едно дете да расте, да трупа опит и да се смее …..

   …. място, в което всички се учим да общуваме и бъдем заедно….

       …. място, където контактът да бъде непосредствен, открит и отговорен както с децата, така и с родителите.

….Идеята……

                 Идеята за създаването на Клуб „Слънчогледи” е породена от обичта ни към децата, към техния стремеж към опознаване на света, както и вярата ни, че всяко дете е преди всичко дете, което обича да играе, да прави бели и да търси приключения.

          Клубът е създаден с цел подпомагане на деца със Синдром на Даун, Аутизъм, хиперактивност и дефицит на вниманието, поведенчески разстройства, дислексия и други специфични нарушения .

…Екип….

Екипът на Клуб Слънчогледи са едни много Слънчеви и Усмихнати Специалисти – психолози, специален педагог и логопед.
В основата на Работа на тези специалисти стои метод, който те са изградили благодарение на практиката си с деца с различни специални потребности -индивидуален подход към всяко дете, работа в малка група в едно защитено пространство.