Програмата е предназначена за деца със специални образователни потребности, техните родители и бъдещи специалисти.

Като етап от комплексна и дългосрочна работа с децата тя има за цел:

  • да съдейства за придобиването на базисниумения за социална интеракция с връстници и възрастни;
  • да даде основни насоки и идеи за работа на родителите в семейна среда;
  • да осъществи среща между децата и млади хора, които се обучават в сферата на психологията, логопедията и специалната педагогика;

Началото на програмата е:    09.11.2009

Продължителност:                   4 седмици

Интензивност:                          80 учебни часа

3 часа на ден (от понеделник до петък)

За допълнителна информация:

Гр. София, ул. Тунджа 48 ет.1

Тел.   0887285200, (Пламена);