“ Интеракция“ е първият модул от целогодишната ни програма. Всеки един от модулите е с интензивна нaсоченост и е предназначена за деца в ранна възраст.

В този модул ние ще работим заедно за това детето да се научи да :

Аз — Участвам

- развитие на социалните умиения

Аз — Изразявам

- развитие на езиковите умения

Аз — мога

- музикално подвижни игри и приложни дейности

Участници – деца между 3 и 5 годишна възраст

Специалистите, които ще работят с децата са специален педагог и психолог, логопед

Начало на програмата: 18 февруари 2013
Продължителност: 1 седмица
Интензивност: 3 часа на ден от понеделник до петък
от 9 до 12 часа

Телефони за връзка: Соня – 0899 331 755

За допълнителна информация: clubslynchogledi@gmail.com