„Светът е интересен, без мама и татко може да е лесен„ – лятна програма за деца от 2 до 5 годишна възраст

В тази програма ние ще работим с вашите деца в следните модули:

Аз Участвам
- развитие на социалните умиения

Аз Изразявам
- развитие на езиковите умения

Аз мога
- музикално подвижни игри и приложни дейности

Участници: деца от 2 до 5 годишна възраст
Специалистите, които ще работят с децата са специален педагог и психолог и логопед.
Интензивност: всеки ден от понеделник до петък от 9.30 – 12.00 часа
Цена на Модулната Програма – 450 лева месечно.