Ако вие сте родители на дете със Синдром на Даун, в началото можете да се чувствате обхванати от чувството на загуба, вина и страх. Разговора с други родители на деца със СД може да ви помогне да се справите с началните шок и скръб и да намерите начин да погледнете към бъдещето. Много родители откриват, че научаването колкото се може повече за СД помага за облекчаването на някои от страховете им.

  Повече полезна информация можете да намерите на страницата на Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун