Искам още да Науча

 

   Модулната програмата е насочена за деца с обучителни трудности, които вече са били в 1-ви клас

и се нуждаят от допълнителни упражнения за затвърждаване на наученото и доразвиване на някои умения.

 Програмата включва:

 

Модул  1           Мога да чета

                                    - модул за подобряване на четивните техники

Модул  2           Мога да пиша

                                               - модул за упражняване в правопис

Модул  3           Колко е?

                                     - модул за упражняване на математически понятия

Модул  4          Искам съвет

- модул за родители                                 

 

Участници         деца между 7 и 9 годишна възраст

             Специалистите, които ще работят с децата са  специален педагог, начален педагог, логопед, психолог и  ресурсен учител.

 

Начало на програмата:  04 юли 2011

Продължителност:  4 седмици

Интензивност: 3 часа на ден от сряда  до  петък

 

СРОК за приемане на документите: - от 24 юни до 1 юли

                    

    Телефони за връзка: Соня -  0899 331 755 и  Пламена – 0897 05 36 57

 

   За допълнителна информация:         clubslynchogledi@gmail.com