От декември месец започва нова Монтесори група в Клуб Слънчогледи на ул.Пирин 44.

В рамките на тази група децата ще имат възможност да се потопят в  образователния подход, подкрепящ естественото и цялостно развитие на всяко едно от тях,  да разкрият пълния си потенциал, да изградят самоувереност и самостоятелност.

Монтесори групата ще подпомогне детето да се включи и социализира в средата на връстници съобразно собствения си темп на адаптация.

Заниманията протичат в под ръководството на опитни възрастни. Броят на децата в групата е ограничен, което позволява индивидуално внимание и работа с всеки участник. Осигурени са разнообразни занимания и стимули за детските сетива, съобразени с изискванията за подготовка на децата в тази възрастова група.

Предвидените заниманията са подходящи за деца от 4 до 6 годишна възраст.

Групата е ограничена до 5 деца. Заниманията се провеждат дните – понеделник, сряда и петък с начален час 15.30 и краен 18.30.

Записалите се до края на месец ноември ще заплащат  такса от 150 лева месечно.

За допълнително информация, моля пишете ни на clubslynchogledi@gmail.com  или  на тел. 089 200 10 12