„Детето има свои закони на развитие, и ако искаме да му помогнем да расте, трябва да следваме тези закони, а не да му налагаме своята воля!“

(М. Монтесори, The Absorbent Mind) 

Защо да избера Монтесори ?

Монтесори методът е уникален. Той се основава на благоразумното съотношение между свободата и точната структура, специално предназначена за малкото дете. Методът предоставя приятна заетост и внимателно разработени дидактически материали, които съответстват на естествените потребности на детето.

Монтесори методът дава на Вашето дете истински стабилна база за формиране на личността – личност всестранно развита, отговорна, щастлива и образована.

 

Монтесори Методът:

-          Детето е активен участник в собственото си обучение;Обучаващият е „водач”, който следва детето, а не учител;

-          Средата и метода подтикват към развитие на вътрешна самодисциплина;

-          Децата  се поощряват да си сътрудничат , да си помагат и да се учат един друг;

-          Децата си избират дейност изхождайки от собствените си възможности, интереси и способности;

-          Децата формират понятие самостоятелно с помоща на самообучаващи материали;

-          Детето се занимава с избраната работа толкова, колкото му е необходимо;

-          Децата определят свое собствено темпо на работа при усвояване на информацията;

-          Материалът , който развива усещания и възприятия дава възможност за практическо манипулиране;

-          Децата определят собствените си грешки чрез обратна връзка с материала

-          Материалът , който развива усещания и възприятия дава възможност за практическо манипулиране

-          Детето работи там, където му е удобно. Движи се и общува (без да пречи на другите), групова работа се води по желание;