Лятна сесия в Клуб Слънчогледи за деца в ранна възраст

 Предлагаме „Лятна сесия“ за деца в ранна възраст, в рамките на 3 астрономически часа всеки ден от седмицата.

Заложени са различни иновативни модели за работа с деца – индивидуален подход към всяко дете, съобразен изцяло с интересите, способностите, характера и потребността от развитие на детето в настоящия момент.

    В тази програма  ние ще работим с вашите деца за:

                                             - Социализация Умение за  работа в група.

* Разширяване възможностите за възприемане, запаметяване и практическо приложение на изучавания материал.

                                          -  Развитие на речта и езика на детето

    * Стимулиране на детския интерес към различни приложни дейности и процеса на тяхното придобиване.

                                       - Развитие на графичните умения

    * Подпомагане развитието на разностранни интереси.

                                   – Усъвършенстване на възприятията

                                   - Социализация

 Участници         деца  от 3 до 6  годишна възраст ( група до 5 деца )

      Специалистите, които ще работят с децата са  специален педагог и психолог и логопед, монтесори специалист

Начало на програмата: 23 юни  2014

Край на програмата: 1септември 2014

Интензивност:  3 часа на ден от понеделник до петък    

                         Полудневна: 9 до 13, както и от 14 – 18    

   Телефони за връзка: Соня -  0899 331 755 и  Пламена – 0887 285 200 

    За допълнителна информация:         clubslynchogledi@gmail.com

# Допълнителните занимания включващи елементи на изкуствата /Музика, театър, танц, изобразително и приложно изкуство/.  Работата в това направление няма за цел постигане на майсторски резултати, а изработване на вкус към доброто, красивото, и хармоничното; желание за развитие на собствените  способности.