Клуб Слънчогледи предлага лятна програма за деца в ранна възраст, в рамиките на 3 астрономически часа всеки ден от седмицата. В основата на програмата са заложени различни иновативни модели за работа с деца – идивидуален подход към всяко дете, съобразен изцяло с интересите, способностите, характера и потребността от развитие на детето в настоящия момент. В тази програма  ние ще работим с вашите деца за:

    - Социализация и многостранна реализация на детската личност.   

 * Разширяване възможностите за възприемане, запаметяване и практическо приложение на изучавания материал.

-  Развитие на речта и езика на детето

    * Стимулиране на детския интерес към различни приложни дейности и процеса на тяхното придобиване.

   - Развитие на графичните умения

    * Подпомагане развитието на разностранни интереси.

    - Усъвършенстване на възприятията и обогатяване на чувствителността.

    * Умение за  работа в група.

    -  Социализация.

 

Участници         деца  от 3 до 6 годишна възраст

   Специалистите, които ще работят с децата са  специален педагог и психолог и логопед,

Начало на програмата: 24 юни  2013

Край на програмата: 1септември 2013

Интензивност:  3 часа на ден от понеделник до петък

                                                от 9 до 12 часа

   Телефони за връзка: Соня -  0899 331 755 и  Пламена – 0887 285 200 

                           За допълнителна информация:         clubslynchogledi@gmail.com