В тази програма  ние ще работим с вашите деца за:

* Подпомагане развитието на разностранни интереси.

 * Разширяване възможностите за възприемане, запаметяване и практическо приложение на изучавания материал.

* Умение за  работа в група.

              -  Развитие на речта и езика на детето

              - Развитие на графичните умения

                                                              - Усъвършенстване на възприятията и обогатяване на чувствителността.

   *  Социализация.

Цели

   1. Дейности от естетически порядък

      2.Развитие на умствените способности

   3.Ръчни дейности:

  

Участници         деца  от  6 до 12 годишна възраст

   Специалистите, които ще работят с децата са  специален педагог и психолог и логопед,

Начало на програмата: 24 юни  2013

Край на програмата: 1септември 2013

Интензивност:  3 часа на ден от понеделник до петък

                                                от 9 до 12 часа

   Телефони за връзка: Соня -  0899 331 755 и  Пламена – 0887 285 200 

                           За допълнителна информация:         clubslynchogledi@gmail.com