В тази програма ние ще работим с вашите деца за:
– Социализация и многостранна реализация на детската личност.
* Разширяване възможностите за възприемане, запаметяване и практическо приложение на изучавания материал.
– Развитие на речта и езика на детето
* Стимулиране на детския интерес към различни приложни дейности и процеса на тяхното придобиване.
– Развитие на графичните умения
* Подпомагане развитието на разностранни интереси.
– Усъвършенстване на възприятията и обогатяване на чувствителността.
* Умение за работа в група.
– Социализация
* Извеждане на децата на различни места

Участници – деца от 3 до 6 годишна възраст
Специалистите, които ще работят с децата са специален педагог и психолог и логопед, начален педагог.
Начало на програмата: 24 юни 2013
Край на програмата: 1септември 2013
Интензивност: 3 часа на ден от понеделник до петък от 9.00 до 12.00 часа
Телефони за връзка: Соня – 0899 331 755 и Пламена – 0887 285 200
За допълнителна информация: clubslynchogledi@gmail.com