Летни модулни програми “Уча и играя”

за деца от 5 до 8 години

 

Месечна такса – за присъствие всеки ден от 9.30 до 16.00 – 500 лева

(желателно е да се осигурят на децата малки закуски и плодове)

Седмична такса – за присъствие всеки ден от 9.30 до 16.00 – 145 лева

Седмична такса – за присъствие 3 пъти в седмицата от 9.30 до 16.00 – 110 лева

 

Допълнителни такси се включват за:

- Посещения на обекти ( зоопарк, музеи и др.)

- Индивидуална работа със специалист в рамките на дневниия престой (психолог, логопед, педагог) – 10 лева / час

- Допълнителен престой (от 16.00 до 18.00) – 10 лева / час
(Желателно е да се осигурят на децата малки закуски и плодове)