Предлагаме „Лятна занималня“ за деца в ранна възраст, в рамките на 3 астрономически часа всеки ден от седмицата.

Заложени са различни иновативни модели за работа с деца – индивидуален подход към всяко дете, съобразен изцяло с интересите, способностите, характера и потребността от развитие на детето в настоящия момент.

В тази програма ние ще работим с вашите деца за:

- Социализация

* Разширяване възможностите за възприемане, запаметяване и практическо приложение на изучавания материал.

- Развитие на речта и езика на детето

* Стимулиране на детския интерес към различни приложни дейности и процеса на тяхното придобиване.

- Развитие на графичните умения

* Подпомагане развитието на разностранни интереси.

- Усъвършенстване на възприятията
Участници – деца от 3 до 5 годишна възраст ( група до 5 деца )

Специалистите, които ще работят с децата са специален педагог и психолог и логопед, монтесори специалист

Начало на програмата: 15 юни 2015

Край на програмата: 1 септември 2015

Интензивност: 3 часа на ден от понеделник до петък

Полудневна: 9 до 12, както и от 14 – 17

Контакти: Соня – 0899 331 755 и Пламена – 0887 285 200

За допълнителна информация: clubslynchogledi@gmail.com

**** Допълнителните занимания включващи елементи на изкуствата /Музика, театър, танц, изобразително и приложно изкуство/. Работата в това направление няма за цел постигане на майсторски резултати, а изработване на вкус към доброто, красивото, и хармоничното; желание за развитие на собствените способности.

**** При предварително записване 25 % намаляне от месечната такса …