От 02 до 31 юли  през това лято организираме Лятна Академия за учене и забавления

                Лятната Академия е образователна  програма, в основата на която стой идеята за консултиране на родители и семейства на деца с обучителни трудности. Програмата е насочена към подпомагане на децата за по лесното им адаптиране в училищната среда и включва следните модули:

 

                            Модул 1:

                                        – Разбирам и знам

                            Модул 2:

                                        – Рисуване  и писане

                              Модул 3:

                                        – Кога, къде, колко

                               Модул 4:

                                         – Виж какво мога

                             Модул 5:

                                        - Искам да споделя

                              Модул 6:

                                         – Заедно

 

                 Участници   –       деца от 6 до 8 годишна възраст

Начало на програмата:  от 02  до 31  юли 2012

 

Продължителност:  4 седмици

 

Интензивност: 3 часа на ден от понеделник  до  петък

 

   Телефони за връзка: Соня -  0899 331 755  и  Пламена 0887 285 200

 

   За допълнителна информация можете да посетите нашият сайт  www.clubslynchogledi.com

или да ни пишите на :      clubslynchogledi@gmail.com