Програмата включва:

 

Модул   за подобряване на четивните техники

Модул  за упражняване в правопис

Модул  за  упражняване на математически понятия

Модул  за родители                                 

 

Участници         деца между 6 и 12 годишна възраст

             Специалистите, които ще работят с децата са  специален педагог, начален педагог, логопед, психолог и  ресурсен учител.

 

Начало на програмата:  01 юли 2013

Продължителност:  8  седмици

Интензивност: 3 часа на ден от сряда  до петък

 

СРОК за приемане на документите: - от 10 юни до 21юнии

                    

    Телефони за връзка: Соня -  0899 331 755 и  Пламена – 0897 05 36 57

    За допълнителна информация:         clubslynchogledi@gmail.com