1. „...Детето ми не се държи като другите деца …Другите деца вече …”

Ако имате съмнения или въпроси относно развитието на детето си, не отлагайте да попитате.  Винаги има вероятност излишно да се тревожите, но ако не е така и детето ви изостава спрямо другите деца, колкото по-рано започнете да работите с него, толкова по-голям е шансът да компенсирате закъснението. Обърнете се към личния си лекар за съвет и направление.

2. “ ….Възможно ли е да има грешка?

….Проверете информацията, консултирайте се с различни специалисти, но най-вече наблюдавайте детето си.  Всички становища и мнения, които родителите чуват на този етап често звучат неразбираемо и оплетени в различни термини. Няма  подходящи думи, ясни обеснения или действия, които да намалят тревогата. Дайте си време.

 

 

3. „….Какво мога да направя?:

….Като начало е добре  да наблюдавате детето си: какво обича, какво му харесва, кое го плаши, как реагира в определни ситуации. Запознайте се и с очакваните за възрастта му  умения.  Когато разберете  достатъчно ще можете да се ориентирате от какъв специалист  има нужда в момента.

 

4. «….Той/тя не реагират като другите деца, нищо, което правя не му е интересно. …Нямам идеи как да работя с детето си…Как да го науча…”

 

…Връзката родител- дете е двупосочна. Вашето емоционално състояние пряко влияее върху вашето дете. Когато детето се радва и проявява любопитство , родителите спонтанно реагират с радост. Когато родителят е тъжен и детето често е тъжно. Когато липсва емоционален отклик от страна на сина или дъщеря ви е много трудно да намирате в себе си енергия да предлагате постоянно нови неща. Търсете възможности да се работи с детето ви и извън дома, отделяйте внимание  и на себе си. Най-полезно за него/нея  си остава активно споделеното време  с вас на взаимна радост и спокойствие. Увереността, скоято се отнасяте към него/нея е основен фактор за напредъка в поведението на детето.

 

5. „…На кого да се доверим? Всички  специалисти имат различни възгледи и никой не казва нещо конкретно…”

 

…Вероятно е да се сблъскате с различни мнения и идеи за работа.  Изборът е сложен и няма едно най-добро решение, но има варианти, които са подходящи за вашето дете. Изберете един или няколко и се опитайте да бъдете последователни .

 


6.”…Искам да пробвам всичко, страх ме е да не би да има средство да помогна на детето си, а аз да не го открия…”

 

…Всеки на ваше място би пробвал всичко, дори идеи, които преди това са му изглеждали абсурдни. Насочете вашите усилия и внимание към детето и неговите нужди. Колкото по-добре ги разпознавате, толкова по-лесно ще можете да отсявате и ценното в предлаганите  идеи. Независимо какво  предприемате е важно да поддържате и една линия на поведение и действия, в която сте сигурни и която остава устойчива във времето.

 

7.„…Как се справят другите майки/бащи?”

 

…Попитайте ги.  Ако има някой, който да може да ви подкрепи и разбере, това са хората преживели вашата тревога.

 

8.„…Как да се справим финансово?”

 

…Субсидиите от  държавата не са достатъчни за осигуряване на пълен комплекс услуги за отглеждането и обучението на едно дете със СОП, но все пак има такива. Информация за различните видове услуги, които се предоставят, както и за еднократни и ежемесечни субсидии можете да полуите в отделите за закрила на детето, от съответната община, от родители, които са запознати. ….


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…Мили родители, които вече сте минали по този път, ще се радваме да прибавите към този текст онези въпроси, с които  сте  се сблъскали, и решенията, които вече сте намерили. Това ще е полезно за тези, които тепърва се изправят пред разбирането, че в някои сфери детето им е различно от останалите деца. Но най-вече ви молим да споделите за онези хубави неща, с които можете да похвалите вашите собствени деца и себе си …и вълнуващите моменти в живота ви заедно….