Ателиета, които решихме да направим в Клуб Слънчогледи се основават на  връзка между изкуството – като символична дейност във всички негови форми – и възможността за психично развитие. По своята същност тези Ателиета представляват опит да бъде създадено пространство – едновременно сигурно и защитено, и в същото време отворено да приеме заявеното от всеки желание за участие. Участниците в тези ателиета имат възможност да усвоят и развият различни умения, да експериментират в различни посоки – със себе си и с пространството на околния свят, да изследват своите търсения, да поставят своите въпроси и евентуални разочарования, без заплахата това да се случва по деструктивен или опасен начин в процеса на тяхното развитие, израстване и навлизане в обществото.

 Гарантите на това пространство за творческо развитие и социална адаптация – професионалистите, членове на екипа – терапевти, психолози – съвместно подпомагат въвеждането в това пространство, в което децата , тръгвайки от заниманието в определена арт занимание , могат да се чувстват свободни да търсят своите желания, да усвояват техники, да развиват своите познания и способности за разбиране на света на изкуството, света на другия срещу теб, света на идеите – от личностното израстване и обогатяване до работа върху конкретни психологически проблеми от различно естество (адаптация в училище, агресия и др), като едновременно имат свободата да експериментират в едно отворено пространство и същевременно да бъдат запознати и въведени в приемането на определени правила, т.е. рамките на това пространство – структурата на ателиетата и центъра, часа на срещата, взаимодействието с другия.