Модулна Програма за Бъдещи първокласници с обучителни трудности

Програмата е с интензивна насоченост и е предназначена за деца с обучителни трудности, на които им предстои да бъдат Първокласници и техните родители.

Програмата включва:

Модул 1 Разбирам и знам
- развитие на речеви умения
Модул 2 Уча се да пиша
- развитие на графичните умения
Модул 3 Лесна математика
- изграждане на математически понятия
Модул 4 Аз мога
- музикално подвижни игри и приложни дейности
Модул 5 Искам съвет
- време за родители

Участници – деца между 6 и 8 годишна възраст
Специалистите, които ще работят с децата са специален педагог, предучилищен педагог, логопед и психолог..

Начало на програмата: 04 юли 2011
Продължителност: 4 седмици

СРОК за приемане на документите: – от 24 юни до 1 юли

Телефони за връзка: Соня – 0899 331 755 и Пламена – 0897 05 36 57

За допълнителна информация: clubslynchogledi@gmail.com