„Аз мога“ е първият модул от  целогодишната ни  програма от модули. Всеки един от модулите е с интензивна насоченост и е предназначена за деца в ранна възраст за.  В основата им е заложен индивидуалния подход към всяко дете – интересите, способностите, характера и потребността от развитие в настоящия момент. В този модул ние ще работим заедно за това детето да се  научи  да :

                                                    

Aз Разбирам
- развитие на социалните умиения

Аз Рисувам
- развитие на графичните умения

Аз мога
- музикално подвижни игри и приложни дейности

Искам съвет
- време за родители – време за въпроси

 

Участници – деца между 3 и 5 годишна възраст
Специалистите, които ще работят с децата са специален педагог и психолог..

Начало на програмата: 24 октомври 2011
Продължителност: 1 седмица
Интензивност: 3 часа на ден от понеделник до петък
от 9 до 12 часа

Телефони за връзка: Соня – 0899 331 755

За допълнителна информация: clubslynchogledi@gmail.com